Kategorie
Wydarzenia

Praca dla młodych

Już po raz kolejny Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze organizuje wakacyjną pracę dla młodych mieszkańców naszego miasta.

Zgłoszenia chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu przyjmowane będą od dnia 1 lipca. Rekrutacja polegać będzie na wypełnieniu ankiety, a o osobach, które zostaną wybrane zadecyduje losowanie. Szansę na zdobycie dodatkowych pieniędzy na wakacje będzie miało 100 osób.

Aby móc przystąpić do akcji należy być osobą pełnoletnią, która jeszcze pobiera naukę.

Zorganizowane zostaną 3 turnusy pracy. Wynagrodzenie, które otrzymają młodzi pracownicy wynosić będzie 450 zł brutto za dwa tygodnie pracy.