Kategorie
Aktualności

Nowy inwestor buduje w Głogowie

 

Kolejną inwestycją, która szykuje się w Głogowie będzie budowa hali magazynowej firmy Hurtap S.A. Firma ta funkcjonuje już w naszym mieście od kilku lat. Kilka lat temu nabyła także działkę, na której teraz stanie hala.

Dzięki tej inwestycji powstanie najnowocześniejsza w Polsce hurtownia leków. Poprzez taką rozbudowę firma obsługiwać ma całą zachodnią cześć kraju.

Obecnie w głogowskim zakładzie pracuje ponad 100 osób. Po otwarciu nowej hali, które planowane jest na połowę roku 2014, zatrudnienie ma zwiększyć się kilkukrotnie. Hurtap czeka obecnie na pozwolenie na budowę, po czym wybrany wykonawca zajmie się pracami budowlanymi.

 
Kategorie
Aktualności

Prace interwencyjne dla młodych bezrobotnych

Prace interwencyjne – głównie przy terenach zielonych w obrębie Głogowa – zostaną uruchomione przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie w porozumieniu z Gminą Miejską Głogów.

Jeszcze przez tydzień (do wtorku 16 lipca) w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego przyjmowane będą podania osób zainteresowanych podjęciem pracy.

Aby móc wziąć udział w rekrutacji należy spełnić kilka kryteriów. Należą do nich m.in. trudna sytuacja ekonomiczna, wiek do 30 lat, zarejestrowanie w PUP od co najmniej od 6 miesięcy. Co więcej trzeba także należeć do jednej z poniższych grup:

  • bezrobotny długotrwale,
  • bezrobotny po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
  • kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,
  • bezrobotny bez doświadczenia zawodowego,
  • bezrobotny bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotny samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,

W ramach tych prac internwencyjnych zatrudnienie uzyska 10 osób na okres 6 miesięcy.

Kategorie
Wydarzenia

Praca dla młodych

Już po raz kolejny Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze organizuje wakacyjną pracę dla młodych mieszkańców naszego miasta.

Zgłoszenia chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu przyjmowane będą od dnia 1 lipca. Rekrutacja polegać będzie na wypełnieniu ankiety, a o osobach, które zostaną wybrane zadecyduje losowanie. Szansę na zdobycie dodatkowych pieniędzy na wakacje będzie miało 100 osób.

Aby móc przystąpić do akcji należy być osobą pełnoletnią, która jeszcze pobiera naukę.

Zorganizowane zostaną 3 turnusy pracy. Wynagrodzenie, które otrzymają młodzi pracownicy wynosić będzie 450 zł brutto za dwa tygodnie pracy.