Kategorie
Aktualności

Mniejsze stawki za wywóz odpadów

Zmiany wejdą w życie już od października.

Stawki za wywóz odpadów zostaną obniżone zarówno dla śmieci segregowanych jak i niesegregowanych. Z tym, że sposób ich naliczania będzie się różnił od dotychczasowego.

Wywóz odpadów niesegregowanych, który obecnie kosztuje 16,50 zł od osoby, zostanie obniżony do 12 zł od osoby. Stawka ta naliczana będzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Większa zmiana nastąpi przy odpadach segregowanych, których wywóz na dzień dzisiejszy kosztuje 12 zł każdą osobę. Nowa stawka za odpady segregowane będzie maleć wraz ze wzrostem liczby osób w danym gospodarstwie domowym. Ceny kształtować się będą następująco: 1 osoba – 9,50 zł, 2 osoby – 18,50 zł, 3 osoby – 26,50 zł, 4 osoby – 34 zł, 5 osób – 41,50 zł, 6 osób – 48,50 zł, 7 osób i więcej – 49,50 zł.

Miasto zrezygnowało także z segregacji bioodpadów, które należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane. Nie dotyczy to jednak trawy czy liści, które nadal należy składować oddzielnie.

Obniżka niesie za sobą konieczność złożenia przez mieszkańców samodzielnych gospodarstw domowych, czyli m.in. domków jednorodzinnych, nowych deklaracji do urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *